Velkommen til Bystøl Entreprenør!

 


Kven me er

Bystøl Entreprenøras er ei entreprenørbedrift innanfor faget grunn- og betongarbeid.
Me held til på Voss med lager og kontor på Palmafossen, Brynaskogen 24.
Vårt geografiske arbeidsområde er Voss Kommune med nærliggjande kommunar.
 
Grunn- og betongarbeid er graving og forskaling /støyping av nybygg som hus, hytter, driftsbygningar m.m.


Bystøl Entreprenør AS
Brynaskogen 24
5700 VOSS
Telefon 469 42 788
Epost kontor@bystol-entr.no


        Rediger