Velkommen til Bystøl Entreprenør!

 

Om oss


Frå 1. oktober 1986 vart Sigbjørn Bystøl registrert som eigen næringsdrivande med betongarbeid.

Frå 1996 dreiv bedrifta med arbeid under namnet Bystøl Betongarbeid.
Bystøl Betongarbeid var godkjent som entreprenør i klassane D1 og C1
Bedrifta tilsette 1 person i tillegg til Sigbjørn Bystøl .

25. januar 1999 vart Bystøl Entreprenør as stifta.
Bedrifta er eigd av Sigbjørn Bystøl og Bjørg Tøn Bystøl.
Første driftsåra bestod arbeidet i betongarbeid: forskaling og støyping.
Det vart leigd inn maskin ved behov.
I starten var det 2 personar i bedrifta.

Våren 2001 kjøpte me eigen maskin og starta med grunnarbeid.

Våren 2008 flytta bedrifta inn i eige lager på Palmafossen

Bedrifta har 4 gravemaskiner og lastebil.

Bedrifta har kontor i Brynaskogen 24

Sentral godkjenning første gong 27.10.1998

Bedrifta har løyve for godstransport

Kontaktinformasjon

Bystøl Entreprenør as
 
Post- og besøksadresse: Brynaskogen 24, 5705 Voss
Dagleg leiar Knut Almeland Løne
mobil 469 42 788

Fagleg leiar Torkjel Bystøl
Mobil: 970 61 940

Kontor Brynaskogen 24: 56 51 06 11
Lager: Brynaskogen 24, 5705 Voss
Org.nr. 980 478 394
Bank: Vekselbanken

Sponsing

Frå 2018

Dei som er sponsa er:

Voss Musikklag kr.500

Voss Golfbanar- reklameskilt kr.3000

I.L. Viljar- annonse ved program langrenn

Voss Jeger og Fiskarlag kr. 3000 pr. år i 5 år
Bystøl Entreprenør AS
Brynaskogen 24
5700 VOSS
Telefon 469 42 788
Epost kontor@bystol-entr.no


        Rediger